Domácí spotřebiče, displeje a televizory

Kdy začnou výrobci/dodavatelé dodávat nový štítek a kdy bude muset být používán v prodejnách a internetových obchodech?

Produkty umístěné na trh před a po 1. listopadu 2020 a stále dostupné po tomto datu

Během čtyřměsíční přechodné doby mezi 1.11.2020 a 28.2.2021:

 • Dodavatelé musí produkt znovu registrovat v databázi EPREL s novým štítkem na základě revidované regulace
 • Dodavatelé musí poskytnout starý a nový štítek a informační listy nových produktů
 • Dodavatelé musí na požádání prodejců a obchodníků poskytnout nové štítky pro produkty, které jsou naskladněny

Během 14 pracovních dní mezi 1.3.2021 a 18.3.2021:

 • Vystavené staré štítky musí být nahrazeny novými štítky
 • Speciální požadavky pro displeje: Dodavatel musí buď vytisknout štítek na balení nebo přilepit nový barevný štítek na balení. Pokud je model produktu v místě prodeje pouze vystaven v obalu (nevytažený z balení), musí obchodník pro zákazníky zaručit viditelnost štítku.
 • Speciální požadavky pro prodej na dálku nebo prostřednictvím internetu: Šipka ukazující energetickou třídu a škálu tříd musí být umístěna vedle modelu produktu. Informační list musí být poskytnut zákazníkům v tištěné podobě nebo na internetových stránkách dodavatele.

Nové produkty umístěné na trh od 1.11.2020 a dále, ale prodávané koncovým zákazníkům pouze po 1.3.2021

Od 1.11.2020 dále:

 • Dodavatelé musí registrovat produkty do databáze EPREL pouze na základě revidovaného nařízení a musí poskytnout obchodníkům a prodejcům nový štítek a související informační listy.

Od 1.3.2021:

 • Nové produkty musí být vstaveny s novými štítky v kamenných i internetových prodejnách
 • V případě prodeje na dálku nebo prostřednictvím internetu je třeba dodržet dodatečné požadavky
 • Pro displeje viz dodatečné požadavky

Produkty prodávané na trhu již před 1.11.2020, které ale nebudou na trhu po 1.11.2020 nebo pokud dodavatel ukončil činnost

Od 1.3.2021 do 30.11.2021

 • Během přechodného devítiměsíčního období se produkty mohou stále prodávat se starým štítkem.
 • Dodavatelé nemusí poskytnout žádnou novou informaci.

Od 1.12.2021

 • Produkty se starým štítkm se již nemohou prodávat

Přehled procesu pro domácí spotřebiče, televizory a elektronické displeje

Dodatečné požadavky
1. V případě prodeje na dálku nebo prostřednictvím internetu:
Vedle modelu produktu bude umístěna šipka s energetickou třídou produktu a škálou tříd. Informační list bude poskytnut v tištěné formě nebo na internetu. Detailní požadavky týkající se implementace štítkování pro prodej na dálku a prostřednictvím internetu jsou komplexní a je vhodné čerpat přímo z nařízení.

2. Specifické požadavky pro displeje:
- dodavatel musí vytisknout buď barevný štítek na obal nebo přilepit štítek na balení
- v případě, že je produktový model vystaven v obalu (tedy není vyňat z balení), musí obchodník zajistit viditelnost štítku pro zákazníky (tedy musí být vidět strana balení se štítkem)

Větší obrázek (PNG, 67 kB)

Šipka s energetickou třídou a škálou tříd pro prodej na internetu či na dálku