Informace o financování z programu H2020

Projekt Label 2020 je financován z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské komise. Horizont 2020 je historicky největším programem EU pro výzkum a inovace, pro období 7 let (2014–2020) má k dispozici rozpočet 80 miliard euro, mimo soukromé investice, které tyto prostředky přitáhnou. Program slibuje více průlomových řešení, objevů a světových prvenství tím, že uvede skvělé nápady z laboratoří na trh. V letech 2014–2020 program Horizont 2020 poskytuje prostředky ve výši 5,931 miliardy euro na projekty v oblasti energetiky. Tyto projekty pomáhají vytvářet a zdokonalovat technologie výroby čisté energie, například chytré energetické sítě, přílivové elektrárny a ukládání energie.

Energetická výzva má podpořit přechod na spolehlivý, trvale udržitelný a konkurenceschopný energetický systém. K uskutečnění přechodu na konkurenceschopný energetický systém potřebujeme překonat řadu problémů, například stále omezenější zdroje, rostoucí spotřebu energie a klimatickou změnu. Energetická výzva má podobu sedmi konkrétních cílů a oblastí výzkumu:

  • Snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy
  • Nízkonákladové a nízkouhlíkové dodávky elektřiny
  • Alternativní pohonné hmoty a mobilní zdroje energie
  • Jednotná, chytrá evropská elektrická síť
  • Nové poznatky a technologie
  • Rázné rozhodování a zapojení veřejnosti
  • Zavádění inovací v oblasti energie a informačních a komunikačních technologií na trh

Výhradní odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Stránky nutně neodrážejí postoj Evropské unie. Agentura EASME ani Evropská komise nenesou odpovědnost za jakékoliv použití informací zde uvedených.

Projekt Label 2020 je financován na základě grantové smlouvy č. 847062.